Regulamin

Regulamin Joga Klubu

Na zajęciach przestrzegamy zasad jogi Yam i Niyam…

Przyjdź 10 min przed zajęciami, w razie wcześniejszego przybycia nie przeszkadzamy w zajęciach prowadzonych

Nie przychodzimy bezpośrednio po posiłku wskazana 1,5 – 2 h przerwa po jedzeniu

Przynieś wygodny swobodny strój – ćwiczymy na boso ewentualnie -skarpetki ciepłe i bluza  do relaksu

Wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie zgłoś prowadzącemu przed zajęciami

W razie wątpliwości i złego stanu zdrowia skonsultuj się ze swoim lekarzem

Zachowaj czystość i ciszę

Szkoła zapewnia wszystkie pomoce i sprzęt do zajęć

Opłaty wnosimy gotówką na pierwszych zajęciach wg cennika:

jednorazowe zajęcia 30 zł karnet datowany* 100 zł

*Każdy karnet ma datę ważności są to kolejne 4 zajęcia  min raz w tygodniu- jest on jednoznaczny z rezerwacją miejsca na zajęciach w danym tygodniu. Po upływie ważności nie jest honorowany

*karnety na zajęcia joga z maluszkami są ważne tydzień dłużej tak aby w razie jednorazowej nieobecności można było z nich skorzystać

Uwaga Istnieje możliwość w wyjątkowych sytuacjach przekazać go osobie trzeciej tak aby mogła ona skorzystać w ramach karnetu z zajęć i aby one nie przepadły

W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy i świat zajęcia przechodzą na następny tydzień

Klienci Multisport dopłata do zajęć 5 zł każdorazowo

Wykupienie zajęć w Joga Klubie Bydgoszcz ul. Gdanska 128 jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Joga Klubu